Välkommen till Borgå Damkörs hemsida

 

Borgå Damkör upphörde som kör på hösten 2018.
 

Körens dirigent Kaj Silfvast gick i pension i september 2019. Då beslöt de två Borgåkörerna Borgå Damkör och MiSisters att gå ihop till en ny kör. Borgå Damkör grundades 1972 och hann var verksam i 46 år.

Den nya kören startade sin verksamhet i september under namnet Alvakören. Som dirigent fungerar musikmagister Amanda Henriksson.
 

Borgå Damkör tackar sin trogna publik genom åren och hoppas att i framtiden få se Er i publiken vid Alvakörens konserter och uppträdanden!

 

Besök Alvakörens hemsida!
 

Borgå Damkör och dirigenten Kaj Silfvast